Sameer Datye2.jpg

EKOSYSTEM SOM SERVICE - ETT SNABBSPÅR TILL INNOVATION

SAMEER DATYE,
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT, INSURANCE & WEALTH MANAGEMENT, TIETO

För att kunna lösa morgondagens komplexa utmaningar krävs nya samarbeten. Nyckeln ligger enligt Sameer Datye, Head of Business Development, Insurance & Wealth Management på Tieto, i att möjliggöra innovationssamarbeten i öppna ekosystem.

Under sitt framförande på konferensen Di Försäkring betonade Sameer Datye vikten av innovationssamarbeten för att skapa långsiktig utveckling och konkurrenskraft i försäkringsbranschen.

Innovation är att göra nya saker, inte att göra saker på ett nytt sätt, menar Sameer Datye.

– Öppna ekosystem med parter från olika verksamheter och perspektiv ger möjlighet för alla involverade att spara resurser, skapa målinriktat värde, minimera svagheter hos den enskilda parten och öka innovationstakten, berättar Datye.

Som konkret exempel på innovationssamarbeten i öppna ekosystem lyfter Datye Tietos egna projekt kring The Insurance-in-a-Box (iiB), som nyligen lanserats på marknaden. För att skapa ett helt nytt digitalt erbjudande inom försäkringar valde Tieto att samla några av marknadens skarpaste hjärnor kring ett och samma bord.

– Resultatet blev Insurance-in-a-Box, ett digitalt startup-verktyg för att göra det möjligt för försäkringsbolagen att omfamna de senaste tekniktrenderna för snabb försäljning och tillväxt. På mindre än två månader kan försäkringsbolag starta nya Granular Insurance-produkter med hjälp av vår lösning, som är något helt annat än vad marknaden tidigare skådat, förklarar Datye.

För försäkringsbranschen innebär innovationssamarbeten en möjlighet att göra helt nya saker, istället för att enbart göra samma saker på ett nytt sätt - en skillnad som Datye menar är avgörande för branschens fortsatta utveckling.

– Försäkringsbranschen måste kunna reagera blixtsnabbt på de möjligheter som digitalisering medför. Hela kärnsystem måste moderniseras så att de kan stödja nya digitala processer och tjänster, och det krävs mod att förändra och gå ifrån traditionella och invanda processer till ett mer automatiserat och agilt arbetssätt, fortsätter han.

Som avslutning delade Datye med sig av sina erfarenheter och lärdomar från Tietos omfattande arbete med innovationssamarbeten. Sex nycklar till ett lyckat samarbete är enligt Datye följande:
 

 1. Öppenhet genererar tillit.
 2. Innovation måste ske i affärsmodellerna, inte bara i produkter och tjänster.
 3. Rimliga förräntningar från interna och externa intressenter är avgörande för att skapa trygghet.
 4. Testa och agera fort - säkerställ ett agilt tanke- och arbetssätt.
 5. Gör nya saker, inte samma saker på ett nytt sätt.
 6. Samarbeta istället för att leda - i ett fungerande ekosystem är alla parter likvärdiga.

Key Takeaways:

 • Innovationssamarbeten i öppna ekosystem möjliggör långsiktig utveckling och konkurrenskraft.
   
 • Innovation är att göra nya saker, inte att göra saker på ett nytt sätt.
   
 • För att skapa ett givande ekosystem krävs tillit, öppenhet, rimliga förväntningar, prestigelöshet och mod att tänka nytt.