NiclasWard3.jpg

RESAN FRAMÅT FÖR TRYGG-HANSA

NICLAS WARD,
VD, TRYGG-HANSA

Förmågan att få med sig medarbetarna i tider av snabb teknikutveckling och förändring är kritisk för ledare idag. Lösningen är enligt Trygg-Hansas vd Niclas Ward att ha ett tydligt syfte, ge utrymme för självledarskap och möjliggöra självförverkligande.

Försäkringsbranschen är en utpräglad människobransch, där bolagens främsta konkurrensfördel är dess medarbetares förmåga att förstå och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det säger Trygg-Hansas vd Niclas Ward, när han talar på konferensen Di Försäkring.

Sedan Niclas Ward tillträdde som vd har han jobbat aktivt med att skapa och förmedla en helhetsbild.

– Försäkringsbranschen har av naturen alltid påverkats av det som händer i världen, i och med att vi säljer produkter knutet till saker som är i förändring. Då blir det naturligt för oss att alltid ligga nära och förstå vad som händer, säger Ward.

Dagens snabba teknologiutveckling, med digitaliserade och automatiserade processer, uppkopplade bilar, big data och artificiell intelligens innebär såväl möjligheter som utmaningar för branschen. Niclas Ward menar dock att nyckeln till framgångsrik förändring och transformation inte ligger i tekniken, utan i människorna som ska använda tekniken.

– Det blir en väldigt stor utmaning för en organisation när allt förändras så snabbt. Teknik i all ära, utmaningen är att få hela organisationen att hänga med, för det är ändå människor som ska jobba med tekniken. Att få medarbetarna att köpa in på förändring är en utmaning, konstaterar han.

Ett vanligt problem vid förändring är att det uppstår en osäkerhet i organisationen, där allt fokus hamnar på några få personer som gör de mest innovativa grejerna.

– Det är viktigt att få med hela organisationen på resan. Men när man ena veckan minskar antalet tjänster på ett kontor och nästa vecka lanserar en digital robot så tappar man lätt folk på vägen. Som ledare måste man skapa en gemensam vilja och energi till att gå i samma riktning, säger han.

Lösningen ligger enligt Ward i att ha ett tydligt syfte, ge utrymme för självledarskap och möjliggöra självförverkligande. Själv ser han som sin uppgift att skapa en miljö där medarbetarna vet vad Trygg-Hansa gör, varför de gör det, är motiverade till att göra det och vet vad ens egen roll är.

Sedan Niclas Ward tillträdde som vd har han därför jobbat aktivt med att skapa och förmedla en helhetsbild kring Trygg-Hansas övergripande syfte; ”att ge människor och företag möjlighet och trygghet att leva och verka fullt ut”.

Niclas Ward nämner fyra faktorer som varit viktiga i Trygg-Hansas arbete med att förankra syftet och säkra framgångsrik transformation:

 • Skapa dialog och involvera medarbetare.
 • Uppmuntra innovation och ta vara på goda idéer.
 • Investera i utbildning.
 • Bryta silos och möjliggöra samarbete.

Ward menar att en viktig del i Trygg-Hansas transformationsarbete varit att forma agila team.

– 2016 hade vi inga agila team, nu har vi ett tjugotal där vi samlar folk från olika delar av organisationen som verkligen lyckas rikta all samlad kompetens till att effektivt utveckla spännande grejer, förklarar Niclas Ward.

Trygg-Hansas arbete har redan lett till flera spännande initiativ. Ward nämner som exempel VR-kampanjen Brandkollen som gör det möjligt att brandöva hemma, branschpaketeringen av företagsförsäkringarna, Trygg-Hansas chatbot och den automatiserade skadehanteringsprocessen.

Key Takeaways:

 • Den snabba förändringen idag skapar både stora möjligheter och utmaningar.
   
 • En helhetsbild är grunden för att driva förändring.
   
 • Man måste få med sig samtliga medarbetare i förändringsarbetet.
   
 • För att lyckas krävs ett tydligt syfte samt möjlighet till självledarskap och självförverkligande