LouiseSander.jpg

SPANING: HUR BLIR PENSIONEN ENKLARE FÖR KUNDEN?

LOUISE SANDER,
VD, HANDELSBANKEN LIV

Trots att Sverige har ett av världens bästa pensionssystem är det få svenskar som har tillräcklig kunskap om sin pension. Louise Sander, vd på Handelsbanken Liv, menar att lösningen ligger i förbättrad information och ökad makt över sin pension.

– Det är inte rimligt att detta välutbildade land med det starka pensionssystem som vi faktiskt har, ska ha världens mest förvirrade folk när det gäller pension, säger Louise Sander, vd för Handelsbanken Liv.

"Stressen för pensionssparandet är högre i Sverige än i något av våra grannländer", säger Louise Sander.

Att svenska folket är förvirrade råder det ingen tvekan om. Sander presenterar siffror från ett flertal olika undersökningar som visar att:

 • 2 av 3 svenskar inte har tillräcklig kunskap om sin pension.
   
 • Fler än hälften av svenskarna väntar sig att aldrig gå i pension.
   
 • Stressen för pensionssparandet är högre i Sverige än i något av våra grannländer.

Louise Sander menar att vi nu är inne i en brytningstid, där den allmänna pensionen minskar drastiskt och snabbt som del av slutlönen samtidigt som varje medborgare idag har ett eget ansvar för att säkerställa att pensionskapitalet växer på rätt sätt.

Så varför är pensionen svårare att förstå i Sverige än i andra länder, och hur kan man göra det enklare? Sander presenterar två problemområden och förslag på lösningar:

1. Ingen sammanhållande information som visar helheten och som når alla.
– Parterna styr inom sina avtal, men vem ansvarar för helheten för en individ som byter arbete 8 ggr i sitt liv?, frågar sig Sander.

Hon menar att minpension.se inte når inte ut till folk i tillräcklig utsträckning, samtidigt som det orangea kuvertet - som faktiskt når ut till folk - istället är helt vilseledande eftersom det bara visar den statligt finansierade delen av pensionen.

– Det beror till stor del på att arbetsgivarna inte vill att den anställda ska tro att tjänstepensionen kommer från staten. Där kan jag tycka att man från Pensionsmyndigheten kunde ta ett större ansvar för konsumenten, och driva arbetsmarknadens parter lite längre i detta för att hitta bättre lösningar, resonerar Sander.

"Det är inte rimligt att detta välutbildade land med det starka pensionssystem som vi faktiskt har, ska ha världens mest förvirrade folk när det gäller pension", säger Louise Sander.

2. Eget ansvar för planering och försörjning – men med begränsat handlingsutrymme.
– Det är egentligen helt befängt att du har ett stort eget ansvar samtidigt som du kan hamna hos bolag som kan förbjuda dig att flytta ditt kapital och låsa in dig med väldigt höga avgifter, säger Sander.

Hon menar att individen måste få ökad makt och möjlighet att bestämma över sina fribrev för att ha en ärlig chans att ta sitt ansvar.

– Flytträtten är nu utredd skatterättsligt i tjänstepensionsbeskattningsutredningen och vi inväntar reglering kring b.la. flyttavgifter och möjlighet att samla sina fribrev. Tyvärr har man dock missat individens rätt till sin egen pension efter fribrevsläggning, vilket måste regleras civilrättsligt, säger Sander.

Genom att på detta sätt förbättra den samlade informationen och ge individen makt över sin pension kan individens möjlighet att överblicka och förvalta sin pension öka. Sander menar dock att det även behövs ytterligare och mer konkreta insatser för att öka kunskapsnivån redan i tidig ålder. Hon föreslår därför att man inför utbildning om pensionssystemet i skolan, och propagerar även för att genomföra informationskampanjer i kanaler där människor verkligen kan nås.

– Pensionsmyndigheten borde göra en variant på Anslagstavlan, där de i SVT och på sociala medier informerar om individens ansvar och hur illa det kan gå om man inte har tjänstepension, avslutar Louise Sander.

Key Takeaways:

 • Förståelsen för pensionssystemet är alldeles för låg hos svenska folket.
 • Brist på samlad information och begränsat handlingsutrymme är två huvudorsaker.
 • Lösningen ligger i förbättrad information, ökad makt till individen och utbildning i skolan.
 • Individens rätt till sin egen pension efter fribrevsläggning måste även regleras civilrättsligt