KPMG2.jpg

REGLERINGAR OCH KUNDNYTTA - SÅ SKAPAS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMTIDENS AFFÄRSMODELL

MÅRTEN ASPLUND,
PARTNER AND HEAD OF MLOB FINANCIAL SERVICES, KPMG

ANNELI HELLSTRÖM,
HEAD OF FINANCIAL SERVICES, DIGITAL TRANSFORMATION & INNOVATION, KPMG

MATS DAHL,
DIRECTOR DIGITAL DATA AND ANALYTICS, KPMG

Genom att använda data för att lösa kundens faktiska behov och problem kan vi skapa framtidens affärsmodeller. Det menar Mårten Asplund, Anneli Hellström och Mats Dahl på KPMG.

På konferensen Di Försäkring pratade Mårten Asplund, Anneli Hellström och Mats Dahl från KPMG om vikten av att se regleringar och ökade kundkrav som möjligheter, och hur man skapar förutsättningar för kontinuerlig innovation.

"Dagens utvecklingstakt kräver en agil införandemetodik som gör innovation till en naturlig del av verksamhetens processer", säger Anneli Hellström.

– Det finns en tydlig koppling mellan de regelverk som drivs fram och de kundbehov som växer fram. Genom att alltid fokusera på vilken nytta som nya regler kan skapa för verksamhetens kunder, kan företag använda detta till något positivt, menar Mårten Asplund.

Med fokus på digitaliseringens övergripande inverkan gick KPMG närmare in på vilka aktörer som redan lyckats ta tillvara på möjligheterna i den datadrivna utvecklingen.

– Unga har större förtroende för företag som Facebook och Google än vad de har för sin bank. Det har så klart många förklaringar, men en tydlig del av framgången är att Facebook och Google lever och driver innovation. De har koll på sin kunddata, och använder den i samverkan med kunden för att utveckla lösningar som sätter dem i centrum, berättar Anneli Hellström.

Enligt Hellström har försäkringsbranschen mycket att lära av detta.

– Många företag i mer traditionella branscher har svårt att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. En del i detta är att man fortfarande förlitar sig på vattenfallsmetoder, som gör en beroende av andras tekniska lösningar. Problemet är att då har man redan hamnat efter, eftersom utvecklingen går så fort. Istället kräver utvecklingstakten en agil införandemetodik, som gör innovation till en naturlig del av verksamhetens processer, fortsätter Hellström.

I slutändan handlar det om att lära sig att ta hand om och använda den data som finns tillgänglig, för att utveckla lösningar som skapar verklig kundnytta.

– Allt handlar om att hjälpa kunden att få en så enkel vardag som möjligt. I en digital värld kommer det att vara det enda sättet att tjäna pengar som bolag, eftersom kunderna kommer att kräva det. För att möjliggöra denna utveckling är vårt råd från KPMG att inleda med en ordentlig risk assessment. Utifrån denna kan man starta arbetet med sin digitala resa, och skapa framtidens kundcentrerade affärsmodell, säger Mats Dahl.

Key Takeaways:

  1. Genom att fokusera på vilken nytta som nya regelverk skapar för kunden kan företag använda detta till något positivt.
     
  2. Digitaliseringens ökande utvecklingstakt kräver en agil införandemetodik, som gör innovation till en naturlig del av verksamhetens processer.
     
  3. Börja alltid med en ordentlig riskanalys, som sedan kan utgöra grunden för bolagets digitala resa.