FransLindelow4.jpg

19 MILJARDER SKÄL FÖR SAMHÄLLET ATT TÄNKA SOM SKANDIA

FRANS LINDELÖW
VD, SKANDIA

På 10 år har Skandia tillsammans med sina kunder halverat sjukskrivningarna. Nyckeln till framgången ligger i det förebyggande arbetet, enligt Skandias vd Frans Lindelöw.

Ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och drabbar både individen, arbetsgivaren och samhället. Sjukskrivningar kostar idag det svenska samhället hela 57 miljarder kronor per år, vilket motsvarar löner till 185 000 sjuksköterskor under ett år, enligt Skandias beräkningar.

Ohälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och drabbar både individen, arbetsgivaren och samhället, menar Frans Lindelöw.

– Då har vi ändå räknat försiktigt, till exempel inkluderar siffrorna varken själva vårdkostnaderna eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning. Den totala kostnaden för sjukskrivningar är egentligen betydligt högre, säger Frans Lindelöw, vd på Skandia.

Enligt en rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet skulle samhället spara 19 miljarder kronor per år om sjukskrivningarna minskade med en tredjedel. För att framgångsrikt minska och förkorta sjukskrivningarna är förebyggande insatser och tidig vård avgörande faktorer.

2009 lanserade Skandia sin Hälsokedja, som bygger på strategiska samarbeten med specialistföretag inom hälsa, rehabilitering och förebyggande åtgärder. Frans Lindelöw berättar att Hälsokedjans heltäckande koncept säkerställer att medarbetaren kan få rätt insatser oavsett tillstånd:

 • Sjukförsäkringen
  Betalar ut ekonomisk ersättning till medarbetare som är långvarig sjukskrivna.
   
 • Privatvårdsförsäkringen
  Erbjuder specialistläkarvård och operationer med vårdgaranti för inskrivning på sjukhus.
   
 • Hälsoförsäkringen
  Erbjuder samordnade insatser som förebygger ohälsa och bidrar till effektiv rehabilitering (för sjukskrivna medarbetare).

Som exempel på det förebyggande arbetet nämner Lindelöw hälsoappen Virgin Pulse, som i fjol lanserades som en del av Hälsokedjan. Appen hjälper medarbetare att anamma en sund livsstil och goda vanor kring mat, sömn och aktivitet som är avgörande för att hålla sig frisk. Dessutom blir man belönad med poäng kopplat till en hälsobonus från Skandia på upp till 1000 kronor per år.

Det förebyggande arbetet har haft stor positiv effekt, och på 10 år har Skandia lyckats halvera sjukskrivningarna tillsammans med sina kunder.

– Det här är verkligen definitionen av en win-win-situation. Individen blir frisk, företaget får produktiva och friska medarbetare, vi kan sänka premierna och samhället får lägre kostnader, säger Lindelöw.

Han avslutar med att starkt kritisera Regeringens förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar.

– När vi ser den utbredda ohälsan och de positiva effekterna av det arbete som görs för att förebygga sjukdom, så kliar man sig lite i huvudet när det kommer ett förslag på att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringen, säger Lindelöw.

Han menar att den beräknade skatteintäkten snabbt kommer ätas upp av de kostnader som uppstår då omkring 200 000 - 400 000 personer säger upp sin sjukvårdsförsäkring och istället ställer sig i landstingens kö.

– Jag har svårt att se någon annan logik än att köerna hos landstingen kommer bli längre, och att kvaliteten på sjukvård och friskhälsovård kommer försämras. Vi på Skandia tycker att det är en samhällsekonomisk tankevurpa som är djupt ologisk, särskilt givet den negativa utveckling inom ohälsa som vi nu ser i Sverige, avslutar Frans Lindelöw.

Key Takeaways:

 • Sjukskrivningar kostar samhället 57 miljarder kronor per år.
 • Förebyggande hälsovård kan effektivt minska sjukskrivningarna och bespara samhället 19 miljarder kronor per år.
 • En förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar kommer innebära en förlust för både individ, företag och samhälle.