TietoSegersven3.jpg

VAD BLIR NÄSTA STEG FÖR DEN SMARTA FÖRSÄKRINGSINDUSTRIN?

CHRISTIAN SEGERSVEN,
EXECUTIVE VICE PRESIDENT FINANCIAL SERVICES, TIETO

Den rekordsnabba utvecklingen av vårt digitala ekosystem ställer helt nya krav på försäkringsindustrin, men öppnar också upp oväntade möjligheter. Nordens största IT-koncern, Tieto är experter på att omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Under ett intensivt föredrag delade företaget med sig av sina insikter för hur försäkringsindustrin kan göra detsamma.

Christian Segersven, Executive Vice President Financial Services på Tieto gav åhörarna konkreta tips och råd för att modernisera försäkringsindustrin genom att kapitalisera på digitaliseringens möjligheter.

Nyckeln till framgång ligger i att förnya sin affär och utveckla nya operativa modeller, menar Christian Segersven.

I en inledande genomgång över den datadrivna världens förutsättningar lyfte Segersven tre avgörande områden för utveckling av försäkringsindustrin:

 • Personalisering av produkter och tjänster.
   
 • Självbetjäning och tillgänglighet on-demand.
   
 • Anpassning till en ökad utvecklingstakt.

– En avgörande nyckel till framgång är att förnya sin affär genom att fånga möjligheterna med modernisering, digitalisering och innovation - både utifrån existerande och ny teknik. Faktum är att mycket av tekniken för att möta digitaliseringen redan finns idag, men försäkringsmässigt är det inte realistiskt. Det enkla skälet till det är att branschen inte ser tillräckligt holistiskt på processer ur ett kundperspektiv, menade Segersven.

För att vara fortsatt relevant för morgondagens konsumenter menar Segersven att försäkringsbolagen behöver ändra nuvarande arbetssätt att möta kunden, och finnas valbara i kundens olika värdekedjor.

– Rent konkret handlar det om att utveckla verksamhetsprocesser utifrån en plug’n’play-modell, att säkerställa en datacentrerad verksamhet, skapa ett modulärt IT-landskap och öka kostnadseffektiviteten. Och framförallt måste vi möta kunderna på deras villkor - i rätt tid, på rätt plattform, konstaterade Segersven.

Som konkret exempel lyfte Segersven det faktum att mobilen blivit livets fjärrkontroll. Men för den sakens skull behöver inte ännu en app vara lösningen för att öka den mobila tillgängligheten. Istället menade Segersven att försäkringsbolagen måste utgå ifrån vilka appar och kanaler som kunden redan använder i vardagen, och se till att även de är tillgängliga där kunden redan befinner sig.

– För att möjliggöra utveckling och kapitalisering av digitaliseringens möjligheter måste den nuvarande affärsförmågan förflyttas till nya operativa modeller. Detta kan ske genom fullskalig förflyttning, inkrementell modernisering eller greenfield. Oavsett val av angreppssätt är innovation och utveckling avgörande för att kunna ta tillvara på den datadrivna världens möjligheter, avslutade Segersven.

Key Takeaways:

 1. Den datadrivna utvecklingen måste integreras i försäkringsindustrin.
   
 2. För att vara relevant i framtiden måste försäkringsaktörer se holistiskt på processer ur ett kundperspektiv.
   
 3. Nyckeln till framgång ligger i att förnya sin affär och utveckla nya operativa modeller.