AsaLarsson.jpg

AKTUELLA SVENSKA OCH EUROPEISKA REGLER UNDER UTVECKLING

ÅSA LARSON
VERKSAMHETSCHEF FÖR FÖRSÄKRING,
FINANSINSPEKTIONEN

Nya regelverk på nationell- och EU-nivå bär med sig utmaningar för svenska tjänstepensionsföretag, men innebär ett ökat skydd för konsumenterna. Det menar Åsa Larson, verksamhetschef för försäkring på Finansinspektionen.

Kortfattat innebär förändringarna i regelverken att kraven på företagsstyrning i tjänstepensionsföretag kommer att öka. Det gäller även tillsynen över tjänstepensionsföretags riskstyrning. Det berättade Åsa Larson, verksamhetschef för försäkring på Finansinspektionen, när hon talade på konferensen Di Försäkring.

– Den 13 januari 2019 träder Iorp 2 i kraft. Senast då måste även våra föreskrifter vara klara. FI kommer att utvidga tillsynen över blivande tjänstepensionsföretags riskstyrning. Eiopa har ett projekt igång kring detta, som bland annat innehåller krav på ett årligt riskstyrningsdokument som liknar Orsan i Solvens 2. FI kommer delta aktivt i regelutvecklingen på EU-nivå, säger Åsa Larson.

En viktig fråga för FI är hur rapporteringen från tjänstepensionsföretag kommer att fungera. En remiss om detta ska lämnas in i december 2019, enligt Åsa Larson.

– Rapporteringen blev stökig vid införandet av Solvens 2. Det kan vi förmoda ske även med Iorp 2 och den nya svenska rörelseregleringen för tjänstepensionsföretag. Vi kan bara beklaga att regleringsprocessen är så sen igen, säger Åsa Larson.

Hon aviserade också att det inom kort kommer en remiss om modernisering av tryggandelagen och reglerna för pensionsstiftelser. I slutet av februari i år kommer också Eiopa med sitt andra förslag kring översynen av kapitalkraven i Solvens 2, som ska ske 2020.

– Jag tror att det här kommer att bli delikat för oss alla. Regelförändringarna innebär ett nytt sätt att arbeta, som ställer krav. Det är fortfarande inte glasklart, och jag förstår om det kan vara en utmaning för svenska försäkringsbolag. Men arbetet har varit efterlängtat ett bra tag, och jag är övertygad om att det kommer bli en positiv förändring, avslutar Larson.

 

Key Takeaways:

  • Konsumentskyddet står i centrum för nya regelverk för svenska och europeiska tjänstepensionsbolag.
     
  • Kraven på företagsstyrning i tjänstepensionsföretag kommer att öka.
     
  • Förändringarna innebär även ökad tillsyn över tjänstepensionsföretags riskstyrning